Autogestioaren oinarrizko 10 egitura gure nerbyK2K-en arabera (9)

Pablo Aretxabala ByPablo Aretxabala

Autogestioaren oinarrizko 10 egitura gure nerbyK2K-en arabera (9)

Ideien eta Helburuen Plana (IHP)

Azken-aurreko honekin, erakunde autokudeatua eraikitzeko beharrezkoak diren oinarrizko egiturei buruzko artikulu-sortaren amaierara iristen ari gara, eraikitze hori K2K Emocionandotik harremanen estilo berria, hots, gure “nerbyK2K”, ezartzen dugun moduaren arabera eginda.

Puntu honetara iritsita, nire ustez, jada nahiko argi egongo da autokudeaketa ez dela egiturarik ez izatea, ez eta bakoitzak nahi duena egitea ere. Aitzitik, egitura malguak eta organikoak ditugu, jarduera osoa bideratzen duten irizpide orokorrak ditugu, eta, jakina, etorkizunera begira, ideiak eta helburuak ere baditugu.
Read More

Avatar ByK2K Emocionando

Esker onik gabe, ez dago eraldaketarik

than you_k2kemocionando

2020an iritsi zen pandemia mugarri historikoa izan da mundu osoan, eta kolpe gogorra eta ustekabekoa gure gizarte eta erakundeentzat. Inpaktua bere bidean uzten ari den ziurgabetasuna bezain sakona izaten ari da. Ez dakigu nolakoa izango den idazteko dagoen etorkizun hori, baina badakigu dagoeneko eragile aktiboak garela etorkizun horren eraikuntzan. Harreman Estilo Berriaren ezaugarri diren printzipio eta balioetatik eta K2K Emocionando taldetik egiten dugun aplikazio zehatzetik ari gara, Ner by K2K deitzen duguna. Ildo horretan, 20 urte baino gehiago daramagun gako batzuk azpimarratu nahi ditugu, eta hala egiten jarraituko dugu:

    • Ez dugu inor atzean utziko. Ez dakigu zer egingo dugun, baina konpromisoa hartu dugu gardentasunez, informazioz, erantzukizunez eta beti pertsonengan pentsatuz egiteko, batez ere gure erakundeetako eta gizarteko ahulenengan.
    • Pertsonek erdigunean egoten jarraituko dute, eta bezeroarengan eta eraginkortasun ekonomikoan jarriko dugu arreta, garapen iraunkorra lortzeko ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren ikuspegitik.
    • Modu kolektiboan lan egiten jarraituko dugu, sareak, loturak, zubiak eta bideak eraikitzen, badakigulako elkarrekin askoz indartsuagoak garela.
    • Gure erakundeen autokudeaketan sinesten dugu, askatasuna, erantzunkidetasuna eta baterako erabakiak baitira gure nortasun-ezaugarriak.

Read More

Pablo Aretxabala ByPablo Aretxabala

Las 10 estructuras básicas de la autogestión según nuestro nerbyK2K (8)

Las experiencias compartidas, la polivalencia y el autoaprendizaje

Continuamos con otro capítulo más de la serie de artículos sobre las estructuras básicas que son necesarias para construir una organización autogestionada, según la manera en la que desde K2K Emocionando implementamos el nuevo estilo de relaciones, es decir, según nuestro “nerbyK2K”

Hoy en día es común hablar de que el conocimiento es uno de los principales activos de cualquier organización, pero es mucho más difícil encontrar ejemplos de organizaciones que realmente trabajan para cuidar e incrementar ese activo. Para una correcta autogestión, este es un elemento que no puede perderse de vista en ningún momento. Read More

Pablo Aretxabala ByPablo Aretxabala

Autogestioaren oinarrizko 10 egitura gure nerbyK2K-en arabera (7)

asamblea:batzarra

Batzarra

Artikulu-multzo honen kapitulu berri batekin jarraitzen dugu, erakunde autokudeatua eraikitzeko beharrezkoak diren oinarrizko egiturekin, K2K Emocionandotik harremanen estilo berria, hots, gure “nerbyK2K”, ezartzen dugun moduaren arabera.

Batzarra erakundean lan egiten duten pertsona guztien arteko bilera da, haien kontratu-mota, iraupena edo jabetzan partzen duten ala ez kontuan izan gabe. Batzarrean parte hartzeko “eskubidea” ematen duena da pertsonak bere lana eskaintzen diola erakundeari.

Autokudeaketaren arabera, erakundean lan egiten dugun pertsona guztiok gure lan zehatza behar bezala garatzeko eta erakundeari dagozkion erabakietan erantzukizunez eta askatasunez parte hartzeko  behar adinako informazioa dugu. Batzara pertsona guztiek parte hartzeko oinarrizko elementua litzateke.

Read More

Pablo Aretxabala ByPablo Aretxabala

Autogestioaren oinarrizko 10 egitura gure nerbyK2K-en arabera (6)

equipo de pilotaje

Pilotatze-taldea

Artikulu-sorta honetan antolakunde autogestionatu bat eraikitzeko behar diren oinarrizko egiturak aipatzen jarraituko dugu, K2K Emocionando-n harreman-molde berria jorratzen dugun eraren arabera, hau da, gure “nerbyK2K”-ren arabera.

Pilotatze-taldea nerbyK2Kren berrikuntza nagusietako bat da, eta autogestioa errazteko haren egiturarik onenetako bat. Pilotatze-talde on batek, behar bezala funtzionatuz gero, sekulako indar mugiarazlea egin dezake antolakunde osoan. Jarraian ikusiko dugunez, auto elektriko bat izena aldatu zaion gasolinazko auto bat ez den bezala, pilotatze-taldea ez da zuzendaritza-taldea. Erabilgarritasun bera dute (erabakiak hartzea), baina bataren eta bestearen oinarrizko funtzionamendu-printzipioak zeharo desberdinak dira.

Read More

Avatar ByK2K Emocionando

We take a new leap! The NER BY K2K Seminar… now in English

11Th Ner By K2K Seminar

In the current context of crisis and uncertainty, organisations must learn how to make adjustments to face new business challenges. Now more than ever, we need a New Style of Relationships (NER) favouring transparency, confidence, responsibility and commitment in organisations. An environment where expensive control mechanisms are now longer necessary, where people share a purpose and success is a common goal.

The path to a new culture, based on a new way of thinking and a new form of organisation, can be a fascinating, albeit difficult, journey. How can we orient our organisations towards a common goal, achieved by means of self-management and responsibility? What does distributed leadership mean and how can we implement it in our organisations? What can we do to engage everybody in our organisations?

In response to the needs of this new reality, we are introducing the 11th NER BY K2K Online Advanced Seminar, in English, starting on January 13th and ending on February 11th. The seminar is the result of the expertise and experience gathered by the K2K Emocionando team over more than two decades facing new business challenges and participating in more than 70 transformation processes.

Since we started giving the Ner By K2K Seminars we have received more than 230 professionals from different parts of the world -Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, United States, Mexico, Uruguay, Belgium, France, Italy, Portugal and different places in Spain- who are looking for satisfactory references of advanced management to achieve more human and economically sustainable organizations in the long term.

Read More

Pablo Aretxabala ByPablo Aretxabala

Autogestioaren oinarrizko 10 egitura gure nerbyK2K-en arabera (5)

equipos autogestionados nerbyK2K

Koordinazio orokorra

Artikulu-sorta honetan antolakunde autogestionatu bat eraikitzeko behar diren oinarrizko egiturak aipatzen jarraituko dugu, K2K Emocionando-n harreman-molde berria jorratzen dugun eraren arabera, hau da, gure nerbyK2K-ren arabera.

Egitura autogestionatu batean, eginkizun garrantzitsuenetako bat koordinazio orokorraz arduratzen den pertsonarena da. Normalean bakarra izango da, baina batzuetan talde bat ere izan daiteke, antolakundearen tamainaren eta ezaugarrien arabera.

Koordinazio orokorra ez da kudeatzaile-lan bat, eta funtsean bi desberdintasun ditu harekin alderatuta: koordinazioaren arduradunak ez du antolakundeko gainerako egituren gaineko botere hierarkikorik, eta ez du erabakirik hartzen (eman zaizkion egitekoak operatiboki gauzatzeko hartu behar dituenak izan ezik). Antolakunde osoa koordinatzen duen pertsonak (edo taldeak), izatez, oso zeregin garrantzitsuak ditu:

Read More

Pablo Aretxabala ByPablo Aretxabala

Autogestioaren oinarrizko 10 egitura gure nerbyK2K-en arabera (4)

equipo compromiso K2K EmocionandoKonpromisorako planifikazio-taldea

Artikulu-sorta honetan antolakunde autogestionatu bat eraikitzeko behar diren oinarrizko egiturak aipatzen ari gara, K2K Emocionando-n harreman-molde berria jorratzen dugun eraren arabera, hau da, gure “nerbyK2K”-ren arabera.

Konpromisorako planifikazio-taldea, edo, normalean esaten diogun moduan, konpromiso-taldea, oinarrizko egituretako bat da nerbyK2K estiloko autogestioan, “ekoizpen” jarduera autoantolatzeko erabakiak hartzen dituen taldea baita.

Taldean errazte-lana egiten duen pertsona bat edo gehiago egoten dira, bezeroaren aurrean hartutako konpromisoak betetzeko erantzukizun zuzena duten lantaldeetako ordezkari banarekin. Hortaz, taldean parte hartzen dute bezeroez arduratzen diren taldeek (horiek izango dira bezeroen ahotsa taldearen barruan), hornitzaileekin harremana duten taldeek, diseinukoek, teknologiakoek, ekoizpenekoek, etab. Batzuetan hornitzaileek edo funtsezko aliatuek ere parte hartu ahal izango dute.

Read More

Pablo Aretxabala ByPablo Aretxabala

Autogestioaren oinarrizko 10 egitura gure nerbyK2K-en arabera (3)

info

Informazioaren eskuragarritasuna

Artikulu-sorta honetan antolakunde autogestionatu bat eraikitzeko behar diren oinarrizko egiturak aipatzen jarraituko dugu, K2K Emocionando-n harreman-molde berria jorratzen dugun eraren arabera, hau da, gure “nerbyK2K”-ren arabera. Artikulu honetan autogestioaren beste egitura oso garrantzitsuetako batez hitz egingo dugu: informazioaren eskuragarritasuna.

Ez dago autogestiorik antolakundeko pertsona guztiek erabakiak hartzeko askatasuna eta erantzukizuna izan ezean, eta hori ezin daiteke gertatu informazioa eskuratzeko aukera aske eta arduratsurik gabe, hau da, gardentasunik gabe. Lehenik eta behin, nabarmendu beharra dago gardentasuna konfiantzaren aurrebaldintzetako bat dela: antolakundea osatzen duten pertsonak errazago fidatuko dira hartaz gune ilunik ez badago, dena agerian badago, ezer ezkutatzen ez bada. Eta konfiantza nagusi den antolakunde bat primerako eremua da autogestiorako.

Read More

Pablo Aretxabala ByPablo Aretxabala

Autogestioaren oinarrizko 10 egitura gure nerbyK2K-en arabera (2)

Askatasuna eta erantzukizuna, irizpide orokorrak eta erabakiak hartzeko onespena.

Artikulu-sorta honetan antolakunde autogestionatu bat eraikitzeko behar diren oinarrizko egiturak aipatzen jarraituko dugu, K2K Emocionando-n harreman-molde berria jorratzen dugun eraren arabera, hau da, gure “nerbyK2K”-ren arabera. Artikulu honetan autogestioaren egiturarik garrantzitsuenetako batez jardungo dugu: erabakiak hartzeko modua.

Ez ditzagun geure buruak engaina: antolakunde hierarkikoek duten arrakasta izugarriaren arrazoietako bat (arrakasta, eredu horren zabalkundeari erreparatzen badiogu) erabakiak hartzeko sistema oso argi, erraz eta azkarra izatea da: “azken hitzaren” metodoari jarraituz hartzen dira erabakiak, hots, pertsona bakarrak du, azken beltzean, erabakia hartzeko erabateko ahalmena. Eta zenbat eta hierarkiaren piramidean gorago, orduan eta arlo gehiagotan erabili ahal izango dut nire “azken hitza”.

Haatik, metodo hierarkikoaren argitasunak, erraztasunak eta arintasunak eraginkortasun-falta handia ere eragiten dute (norbaitek erabaki bat hartzea kontu bat da, eta beste bat, oso bestelakoa, hura betetzea), baita blokeatzeko berezko joera (oso pertsona gutxik gero eta erabaki gehiago hartzen dute, eta horrek trabak eta paralisia sortzen ditu) eta erabaki txarrak hartzekoa ere (informazio nahikorik ez izateagatik, beldurrak eragindako informazio txarragatik, kontrapisu eta kontrasterik gabeko erabakiengatik, etab.). Sisteman holako akatsik egon ez dadin “adabakiak” martxan jartzeko saiakera egin ohi da; esaterako, ordezkaritza-sistemak, iritzia eskatzea bozketen bitartez edo proposamenen eta iradokizunen bitartez, etab.

Autogestionatutako egitura baten oinarrizko printzipioa askatasunari eta norberaren erantzukizunari lehentasuna ematea da, antolakunde edo talde osoak objekziorik gabe adostutako esparru edo irizpide nagusien barruan. Itxuraz konplexuagoa da sistema hierarkikoa baino, baina berehala ohartuko gara ez dela hala, eta are gehiago, erabakiak hartzeko oso modu eraginkorra dela.

Read More

MyanmarSpain